Events And Nightlife

Mula Sa Buwan: Isang Marubdob Na Biyahe Patungo At Pabalik Sa Buwan

Metro Manila

Choose Philippines
Choose Philippines | Mar 20, 2017
Mula Sa Buwan: Isang Marubdob Na Biyahe Patungo At Pabalik Sa Buwan

Ang "Mula Sa Buwan" ay adaptasyon ng klasikong dula ni Edmond Rostand na Cyrano de Bergerac at binigyang buhay sa entablado ng  Lee Irwin Theater, Ateneo de Manila sa direksyon ni Pat Valera.

Bagamat banyaga ang pinanggalingan ay nagawang pasukin ng dula ang kamalayang Filipino gamit ang marubdob na awit at patulang pahayag ng mga pangunahing tauhan na sina Cyrano, Roxane, at Christian.

Retrato mula sa Mula Sa Buwan FB Page

Si Cyrano na hindi pinagkalooban ng kakisigan ngunit pinuspos ng karunungan ay may lihim na pagsinta sa napakarikit na dilag na si Roxane. Ibinaling naman ni Roxane ang pag-ibig sa napakakisig ngunit salat na talino na si Christian.

Ang pag-ibig na di maisatinig ni Christian ay siya namang isinatitik ng matalik niyang kaibigang si Cyrano sa kanyang mga sulat na buong akala ni Roxane ay mga salita ng pagmamahal at pangungulila ni Christian sa panahon ng digmaan.   

Ang adaptasyon ni Valera ay umiinog sa temang umiigting sa paglaon ng dula: kisig o pagmumukha; pag-ibig o pagkakaibigan; at sining o ang mabuhay.

May mga eksenang epektibo at matalino ang pagpapatawa dahil na rin sa maayos na pagkakalatag ng mga "sitwasyunal" na parikala.

Naroon pa rin ang tradisyonal na pagtingala at paglalagak sa pedestal ng iniirog gaya ng kay Roxane. Ngunit ang eksenang ito'y naging sensayunal dahil sa panaminbitan at kundiman ng dalawang mangingibig— nakakatawa ngunit umaantig sa damdamin. 

Ang buong kagandahan ng dula ay sa kabalintunaan nito: ang kamatayang hatid kay Cerano hindi ng dahas at salimuot ng giyera kundi sa isang di inaasahang trahedya. 

Gasgas man ang paggamit ng buwan bilang abstraktong bagay na pinanggalingan ng inspirasyon para sa pag-ibig at pangarap, nanatili itong misteryo sa kabuuan— gaya na lamang ng dalawang bersyon ng mga huling tagpo sa dula.

Add to your: Wishlist Done That

Be a Pinoy Wanderer!

Choose Philippines encourages writers, photographers, travelers, bloggers, videographers and everyone with a heart for the Philippines to share their discoveries and travel stories.

Share Your Journey

Other Stories by Choose Philippines

Tell Us What You Think