History and Culture

Sino ang Pinakanakakatakot na Nilalang sa Pinas?

Choose Philippines
Choose Philippines | Nov 01, 2014
Sino ang Pinakanakakatakot na Nilalang sa Pinas?

Isinulat ni Edgar Calabia Samar, unang inilathala sa FilipinoFantastic.com.

Maraming nilalang na kagila-gilalas ang namamahay sa mga kuwento at kaalamang-bayan sa Filipinas. Iisa-isahin natin ang sampung pinakakagila-gilalas sa mga ito sang-ayon sa kanilang mga katangian at kakayahang mag-iwan ng magkasabay na tákot at pagkamangha sa atin hanggang sa kasalukuyan.

I-click ang bawat larawan nang may dagdag na malaman!

10) "Tabi, Tabi Po," Huwag Mong Ituro ang Nuno sa Punso!

Ang Nuno sa Punso ay tinatawag ding Kaibaan ng Ilokano, Pangasinan, at Tagalog.

nuno
Likha ni Carlos "Botong" Francisco, nakuha sa lianxious.wordpress.com *

9) Bakit Ba May Bantay ang Nakaburol na Bangkay?

Ang busaw ay masamang espiritung nagnanakaw at kumakain ng bangkay kaya mahahaba, pakurba’t matutulis ang mga kuko nito at gayundin ang mga ngipin.

busaw
Galing sa villains.wikia.com *

8) Ang Babaeng Ilang Ulit Mong Lilingunin: Sino Siya?

Ang diwata ay sinaunang babaeng bathala, na sinasamba sang-ayon sa pangangailangan ng mga tao. Tinatawag din siyang bathaluman.

diwata
Likha ni art2ken

7) Ang Bayaning Wala sa Kasaysayan: Alamin Kung Sino!

Ang bayani ang nilaláng na may katangiang tulad ng mga diyos; mandirigma na may espesyal na lakas, tapang, o abilidad.

bayani
Galing sa gee-y.weebly.com *

6) Umulan, Umaraw, ang Sagot ng Tikbalang ay "I Do"

Ang tikbalang para sa mga sinaunang Tagalog ay isang nilalang na anyong tao ang katawan at mga kamay ngunit may mahahabang binti at hita na kahawig ng sa kabayo.

tikbalang
Likha ni doniobina

5) Bahala na si Batman...Este, si Bathala!

Ang Bathala, para sa mga sinaunang Tagalog, ay ang kinikilalang diyos na lumikha sa sansinukob at kumukupkop sa mga tao.

bathala
Galing sa anituo.tumblr.com *

4) Hindi Lobo, Hindi Eroplano: Ang Ahas na Lumilipad at Lumalamon ng Buwan

Ang Bakunawa ang dambuhalang ahas na pinaniniwalaang kumakain ng buwan o araw kapag may eklipse o lahò.

bakunawa
Galing sa scienceisawesome132.tumblr.com *

3) Bakit Maraming Alagang Insekto ang Lolang Ito?

Ang Mambabarang ay nagsasagawa ng barang, isang salitang Sebwano para sa lahat ng masamang karunungan at pangkukulam.

mambabarang
Likha ni pervandr

2) Rock-a-bye, Baby, Magtago Ka na sa Treetop!

Ang Tiyanak ay lamanlupa na sinasabing kaluluwa ng sanggol na namatay nang hindi nabinyagan.

tiyanak
Galing sa bookeymen.wikia.com *

1) Ang Babaeng Kayang-Kaya ang Multi-tasking

Ang Manananggal ay isang uri ng aswang na may kakayahang hatiin ang katawan kapag gabi.

manananggal
Galing sa commons.wikimedia.org *


Ano ang kinatatakutan mo? (O kinamamanghaan?)

Tumingin ka sa iyong likod.

Add to your: Wishlist Done That

Be a Pinoy Wanderer!

Choose Philippines encourages writers, photographers, travelers, bloggers, videographers and everyone with a heart for the Philippines to share their discoveries and travel stories.

Share Your Journey

Other Stories by Choose Philippines

Tell Us What You Think