History and Culture

10 Salita sa Wikang Filipino na May Kaugnayan sa Paglalakbay

Choose Philippines
Choose Philippines | Sep 01, 2016
10 Salita sa Wikang Filipino na May Kaugnayan sa Paglalakbay

Inilista namin ang mga salita sa wikang Filipino na madalas gamitin at may kaugnayan sa paglalakbay o paggalaw mula sa isang lugar tungo sa isa pang lugar. Patunay ang mga salitang ito na napakayaman ng ating wika at di lamang nalilimitahan sa paggamit ng salitang "punta" tuwing inilalarawan natin ang pagtungo sa isang destinasyon. Ginagamit mo ba ang mga salita sa baba? 

Lakbay- [Bik Hil Tag]: pagtungo sa malayong pook. 

 

Dayo- png: tao na tagaibang pook o bansa o kaya’y hindi kilala sa pook na kaniyang pinuntahan.

 

Gala- png [ST]: lumakad nang walang layunin o kahihinatnan

 

Hayo!- pdd: salitang sinasambit kapag may pinaaalis o inuutusan. 

 

Laboy- Paglaboy pdd [Hil Tag]: paglalakad nang walang layon o tatamad-tamad.

"Masayang magpalaboy-laboy sa dalampasigan ng Boracay bago ang bukang-liwayway." 

Lagari- paroo’t parito [pa+doon at pa+dito]: pabalik-balik 

 

Larga- [Esp]: Lumakad

 

Layas-[Kap Tag War]: umalis nang kusa 

 

Liwaliw png: paglalakbay upang malibang; pagpapahinga ng isip at katawan.

 

Tunguhin- png [tungo+hin]: direksiyon ng isang gawain, panahon, moda, at iba pa.

 


*Sanggunian: UP Diksiyonaryong Filipino. Salamat kay Bebang Siy para ilang suhestiyon ng mga salitang isinama sa listahan. 
Add to your: Wishlist Done That

Be a Pinoy Wanderer!

Choose Philippines encourages writers, photographers, travelers, bloggers, videographers and everyone with a heart for the Philippines to share their discoveries and travel stories.

Share Your Journey

Other Stories by Choose Philippines

Tell Us What You Think