Local Flavors

WATCH: 10 Steps on How to Make Our Favorite 'Itlog na Maalat'

Laguna

Choose Philippines
Choose Philippines | Jul 21, 2015

May 10 Stages sa paggawa ng itlog na maalat:

  1. Picking - Pagpulot ng itlog na maalat.
  2. Sorting/selection - Pagpili ng mga good eggs mula sa lahat ng harvest.
  3. Curing - Ito ang pagbabalot ng itlog sa mixture ng asin, tubig at putik sa loob ng 15 to 18 araw.
  4. Harvesting - Paghango ng mga itlog mula sa mixture. Mula rito, huhugasan at lilinisin ang mga itlog.
  5. Candling - Pinapailawan ang mga itlog. Dito makikita kung good o maganda ang kalidad nito.
  6. Cooking - Pakukuluan ang mga itlog ng ilang oras.
  7. Cooling - Ilalatag at palalamigin ang mga itlog na maalat mula sa pagpapakulo.
  8. Segregation - Paraan para madetermina ang laki o size ng mga itlog.
  9. Labeling - Paglagay ng sticker sa mga itlog bilang tanda.
  10. Packaging

Kung gusto mong gumawa ng homemade version mo ng itlog maalat, gumamit lamang ng asin at tubig na mixture sa isang glass container. Ibabad ang itlog sa loob nito ng 15 hangang 18 na araw.

Para sa karagdagang impormasyon, panoorin ang video sa itaas.

Add to your: Wishlist Done That

Be a Pinoy Wanderer!

Choose Philippines encourages writers, photographers, travelers, bloggers, videographers and everyone with a heart for the Philippines to share their discoveries and travel stories.

Share Your Journey

Other Stories by Choose Philippines

Tell Us What You Think