bebangsiy

bebangsiy

Si Bebang Siy ay mahigit isang dekada nang nagsusulat ng malikhaing mga akda. Ang ilan sa kanyang mga libro ay ang Nuno sa Puso I at II (Visprint, 2014) at ang Filipino version ng nobelang Paper Towns (NBS Publishing, 2015) ng Amerikanong si John Green. Kung may tanong, komento o mungkahi tungkol sa artikulong ito, mag-email sa [email protected]?